Perinnehoitojen neuvottelukunta

Yleistä neuvottelukunnasta

Perinnehoitojen neuvottelukunta perustettiin 8.9.2015 ja se on kokoontunut Helsingissä, Eduskunnan Pikkuparlamentissa 4-6 kertaa vuodessa. Koronapandemian alettua 2019 kokoontumiset tapahtuivat TEAMSin välityksellä useammin. Vuonna 2022 kokouksia pidettiin yhdeksän.

Neuvottelukunnan keskeiset tehtävät

Neuvottelukunta kartoittaa Suomessa olevat tieteellisesti tutkitut määrämuotoiset perinnehoidot ja lähtee nostamaan esille hallitusohjelmaan viitaten perinnehoidoissa esille tulleita hyviä hoitokäytänteitä. 

 

Perinnehoitojen neuvottelukunnan tehtävät: 

  • Tuoda esille omia kansallisia perinteisiä hoitomuotoja ja niiden tutkimusta, koulutusta ja tiedotusta.
  • Myötävaikuttaa perinnehoitojen tiedon siirtämistä koululääketieteen osaajille ja tutkimuslaitoksille.
  • Toimia yhteistyössä perinnehoitojen aseman parantamiseksi maamme yliopistojen ja korkea-koulujen, valtionhallinnon eri toimialojen ja alueellisten organisaatioiden kanssa.
  • Seurata ja vaikuttaa alan kehitykseen sekä perinteisten hoitojen hyödyntämistä Euroopan Unionissa.
  • Myötävaikuttaa, että sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetusministeriö, siirtää perinnehoitoihin liittyvät koulutusohjelmat osaksi terveydenhoitoalan koulutusta.
  • Edistää määrämuotoisten, tutkittujen perinnehoitojen siirtämistä lainsäädäntöön ja niiden käyttöä valtakunnallisesti ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa sekä muussa terveyttä edistävässä toiminnassa. 

Neuvottelukunnan kokoonpano

Neuvottelukuntaan suostuneet jäsenet. Kokoonpanoa voidaan tarvittaessa täydentää. 

 

Pekka Puska, professori, kansanedustaja (pekka.puska@gmail.com). Hän on Maailman terveysjärjestön WHOn asiantuntijana ja siten perillä WHOn perinnehoitostrategiasta 2014- 2023, joka suosittaa kansallisen strategian luomista ja tieteellisesti tutkittujen perinnehoitojen saattamista terveydenhoidon rinnalle. 

 

Osmo Hänninen (2015-2020), LKT, FT, erikoislääkäri liikuntalääketieteessä, fysiologia em. prof. Itä-Suomen yliopisto (osmo.hanninen@gmail.com), tutkinut mm. kuppausta, jäsenkorjausta, ravintoa.

 

Pentti Tuohimaa, anatomian em. prof. Tampereen yliopisto (pentti.tuohimaa@gmail.com), tutkinut mm. saunan terveysvaikutuksia. 

Sinikka Piippo, FT, professori, osastonhoitaja Kasvimuseo Helsingin yliopisto (sisipiippo@gmail.com) kasvitieteilijä, biologi, tutkijana Helsingin yliopiston Luonnontieteellisessä keskusmuseossa. Hän luennoi ja kirjoittaa yrteistä, lääkekasveista ja terveellisestä ravinnosta. 

 

Yvonne Holm, farmaseuttisen biologian professori (th) Helsingin yliopisto (yvonne.holm@helsinki.fi). Hänen erikoisalansa on farmakognosia, joka käsittää lääkekasvien analytiikkaa ja kemotaksonomiaa, uusien lääkkeiden etsimistä luonnosta ja fytoterapia. Hän on farmasian tiedekunnan varadekaani. Toimialueena yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyvät asiat ja kaksikielisyysasiat. 

 

Riitta Piilo, yleislääkäri, luontaislääketieteen erikoispätevyys Saksassa, (riitta.piilo@gmail.com) ravintoaine-asiantuntija. 

 

Sirkka Adlercreutz, eläkeläinen, (sirkka.adlercreutz@gmail.com), toiminut Helsingin yliopiston Lääketieteellisessä tiedekunnassa Kliinisen kemian laitoksella opetushoitajana. 

 

Paula Risikko, kansanedustaja, terveystieteiden tohtori, lääketieteen ja hallintotieteiden kunniatohtori (paula.risikko@eduskunta.fi). Hän toimi peruspalveluministerinä vuosina 2007– 2011 ja sosiaali- ja terveysministerinä vuosina 2011–2014. 

 

Eeva-Maria Maijala, agrologi, varatuomari 

 

Outi Alanko-Kahiluoto, kansanedustaja, FT, (outi.alanko-kahiluoto@eduskunta.fi) 

 

Kaarlo Erkoma, mestari kalevalainen jäsenkorjaus, kouluttaja, (kalle.erkoma@gmail.com), yli 30 vuoden kokemus jäsenkorjaushoidosta, noin 30 000 hoitoa. 

 

Katja Rajala, mestari kalevalainen jäsenkorjaus, fysioterapeutti (katjarajala@elisanet.fi), 20 vuoden kokemus fysioterapiahoidoista ja kalevalaisesta jäsenkorjauksesta reilut 10 vuotta. 

 

Mikko Nenonen, yleislääketieteen dosentti, Tampereen yliopisto. Lääketieteen tohtori, eMBA. 40 vuoden kokemus monenlaisista sairaala- ja terveyskeskustehtäviä sekä yksityislääkärinä. Antaa ohjausta kalevalaisen jäsenkorjauksen sekä erilaisten kasviruokavalioiden käytöstä tukihoitona. Erityisosaamisena pitkäaikaissairauksien seuranta ja hoito.

 

Mika Venojärvi, terveysliikunnan dosentti, Itä-Suomen yliopisto.

 

Minna Tienhaara, toimittaja YLE, (minna.tienhaara@yle.fi).

 

Päiviö Vertanen, puheenjohtaja, Kalevalainen kansanparannus -säätiö, (paivio.vertanen@kotinet.com), mm. yli 25 vuotta Kansanlääkintäseura ry:n puheenjohtaja, 3 – vuotisen Kalevalaisen jäsenkorjaustutkimuksen työ- ja ohjausryhmän jäsen. 

 

Jorma Mäkelä, ekonomi, MBA, Kalevalainen kansanparannus -säätiön asiamies, (jorkke.makela@gmail.com), yli 30 vuotta seurannut eri tehtävissä jäsenkorjaajien työskentelyä ja heidän hoitotuloksiaan.