Lahjoitus

kalevalainen_featured9

Kalevalainen kansanparannus -säätiön tarkoituksena on edistää kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia lisäävän kalevalaisen kansanparannuksen ja mobilisaatiohoidon tutkimusta, koulutusta ja tiedotusta Olavi Mäkelän luoman ja Kansanlääkintäseura ry:n kehittämän hoitomuodon ja parannustiedon mukaisesti. Lisätietoa täältä: www.kansanlaakintaseura.fi

Kalevalainen mobilisaatiohoito tarjoaa ainutlaatuisen, EU-nimisuojatun ja tieteellisesti tutkitun avun tieto- ja taitovajeesta kärsivään tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon. Tämän Patentti- ja Rekisterihallituksen valvoman työn tukemiseksi säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Lahjoitustili:

FI59 5108 0220 0709 65

www.ytj.fi

Kalevala Health Care Foundation

The purpose of Kalevala Health Care Foundation is to promote research, education and information of Kalevala Health Care. Kalevala Health Care is a unique, copyrighted and scientifically researched cure created by Olavi Mäkelä and developed by  Kansanlääkintäseura ry (Association of Traditional Finnish Health Care). Kalevala Health Care Foundation is supervised by Finnish Register of Foundations (www.prh.fi/en/saatiorekisteri.html).

kalevalainen_kasi_vaaleanpunainenAccording to its constitution Kalevala Health Care Foundation can receive donations and testaments.

Bank account of the donation fund is
FI59 5108 0220 0709 65